вторник, 18 октября 2016 г.

Ягоўдзік, Уладзімір Іванавіч. Шчыраю ноччу [Текст] : проза / Уладзімір Ягоўдзік. - Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009. - 270, [1] с. - (Лімаўскі фальварак : засн. у 2007 г.) 

Новую кнігу вядомага пісьменніка склалі апавяданні і аповесці «Вочы Начніцы», «I пазвала я...», якія вызначаюцца тонкім лірызмам, светлай музыкай слова. У раздзеле «Залатыя кросны душы» змешчаны штрыхі да партрэтаў пісьмен- нікаў У. Калесніка, У. Караткевіча, Я. Скрыгана, А. Пісьмянкова, мастакоў А. Лось, У. Савіча, В. Славука і інш., творчасць якіх — адметная старонка ў беларускай культуры.

Комментариев нет:

Отправить комментарий